การรวบรวมข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

มุ่งเน้นที่ธุรกิจหลักของคุณ และเรา
จะพัฒนาปรับปรุงกระบวนการของคุณ

เกี่ยวกับเรา

Weexa จัดตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2563 จากการควบรวมกิจการระหว่าง Eumatech (ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโฟลว์ข้อมูล
ก่อตั้งขึ้นในปี 2545) และ EDI XPERTS (ผู้เชี่ยวชาญด้านการรวมข้อมูล  ก่อตั้งขึ้นในปี 2552)

กระบวนการทำงานของ B2B / EDI

ที่ปรึกษาของเรามีส่วนสำคัญในการให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติงาน การจัดการโครงการ การบูรณาการกระบวนการทำงานและให้การสนับสนุนกลุ่ม B2B นอกจากนี้ที่ปรึกษาของเรารู้ทุกมาตรฐาน EDI ในทุกภาคส่วน

SAP

ผู้เชี่ยวชาญ SAP EDI ของเรามีความรู้เกี่ยวกับระบบ SAP ด้วยทักษะด้าน IDOC และยังสามารถเป็นตัวกลางระหว่างทีม EDI และ SAP ของคุณได้

ที่ปรึกษา
ด้านการบูรณาการและการสนับสนุน

พันธมิตรของเรา