TPAM

การบำรุงรักษาแอปพลิเคชันโดยการใช้บริการของ Outsource
เพิ่มเติม

TPAM

ระดับ 1, 2

ข้อเสนอที่เหมาะสมกับบริษัทคุณ

ศูนย์สนับสนุนด้านเทคนิค 3 แห่ง (EMEA, APAC และ NORAM/LATAM)

ขยายเวลาทำการ 24/7

การตรวจสอบแบบ End-to-End

การจัดการเหตุการณ์เชิงรุก

มีวิธีการในการจัดการเหตุการณ์

การจัดการเปลี่ยนแปลงคำขอ