สาธารณรัฐเช็ก

ปราก

ที่อยู่

Bělehradská 858/23
120 00 Vinohrady
Praha 2 

เบอร์โทรศัพท์

+(420) 606 607 202

อีเมล