การบูรณาการและ
การสนับสนุน

เพิ่มเติม

โซลูชั่น

WMS

TMS

ERP

Integration

การจัดการโครงการ

การวิเคราะห์กระบวนการ

ข้อมูลจำเพาะด้านการทำงานและทางเทคนิค

การตั้งค่าทางเทคนิคและการทดสอบ

การพัฒนาอินเทอร์เฟซ

Integration tests and UAT

โครงการย้ายข้อมูล

ผู้ใช้ขั้นสูง, การฝึกอบรมผู้ใช้

การถ่ายโอนข้อมูลและการกู้คืน

ความช่วยเหลือในการ Golive

การสนับสนุน

ศูนย์ด้านเทคนิค 3 แห่ง EMEA APAC และ NORAM/LATAM

ระดับ 1,2

ขยายเวลาทำการ 24/7

การตรวจสอบแบบ End-to-End

การจัดการเหตุการณ์เชิงรุก

การจัดการเปลี่ยนแปลงคำขอ

มีวิธีการในการจัดการเหตุการณ์

ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านดิจิทัลหรือไม่