กระบวนการทำงานของ B2B / EDI

ที่ปรึกษา ด้านการบูรณาการและการให้การสนับสนุน

ที่ปรึกษาของเรามีส่วนสำคัญในการให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติงาน การจัดการโครงการ การบูรณาการกระบวนการทำงานและให้การสนับสนุนกลุ่ม B2B นอกจากนี้ที่ปรึกษาของเรารู้ทุกมาตรฐาน EDI ในทุกภาคส่วน

เพิ่มเติม

การให้คำปรึกษา

การตรวจสอบระบบ

การออกแบบทางเทคนิค

ขอข้อเสนอของโครงการ

การประเมินและการคัดเลือกโดย Outsource

การออกแบบข้อกำหนดการใช้งานฟังก์ชัน

การจัดการและทิศทางโครงการ

การออกแบบการแลกเปลี่ยน EDI

การออกแบบแนวทางการใช้ข้อความ EDI

Integration

การนำโซลูชันไปใช้

การวิเคราะห์และออกแบบโครงการ และ Gap analysis

ข้อกำหนดทางเทคนิค

การตั้งค่า workflow และการพัฒนา Mapping

การตั้งค่าการสื่อสาร

การจัดการการทดสอบ ได้แก่ integration, UAT, regression

ความช่วยเหลือ Cutover / Golive

Business flows roll-out, core model roll-out

Solution migration project

Support / TMA

ระดับ 1, 2

ข้อเสนอที่เหมาะสมกับบริษัทคุณ

ศูนย์สนับสนุนด้านเทคนิค 3 แห่ง (EMEA, APAC และ NORAM/LATAM)

ขยายเวลาทำการ 24/7

การตรวจสอบแบบ End-to-End

การจัดการเหตุการณ์เชิงรุก

มีวิธีการในการจัดการเหตุการณ์

การจัดการเปลี่ยนแปลงคำขอ

ต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านกระบวนการทำงาน B2B หรือไม่ 

ที่ปรึกษาของเรามีส่วนสำคัญในการให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติงาน การจัดการโครงการ การบูรณาการกระบวนการทำงานและให้การสนับสนุนกลุ่ม B2B นอกจากนี้ที่ปรึกษาของเรารู้ทุกมาตรฐาน EDI ในทุกภาคส่วน